Anne 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

去年遇見薑荷花,是在豔陽高照的九月;這回則是在細雨紛飛的端午節。 

Anne 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

在鄉下高牆內有間餐廳,因為它的低調,讓人特別好奇!入口處有大片綠地的停車場,這真是鄉間特有的豪氣!

Anne 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()Anne 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

 

Anne 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()Anne 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


Anne 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()